Deze Privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 1 januari 2018.

Gegevensbescherming en privacy nemen wij heel ernstig. Wij stellen alles in het werk om (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Zodat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens.

We raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen omdat ze betrekking heeft op uw rechten en wettelijke verplichtingen.

1. Persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet) die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Dit kunnen gegevens zijn als: de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs een telefoonnummer op het werk), een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, …

Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

2. Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door de websites van Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens te gebruiken of door uw persoonsgegevens mee te delen (zoals bijvoorbeeld het bezoeken van de verschillende pagina’s, het aanvragen van een offerte, contact opnemen via het contactformulier, etc.) gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring.

3. De verzamelde persoonsgegevens

Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

  • Online interacties met ons: onder andere via websites van Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens of “branded” pagina’s of applicaties van Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens op sociale netwerken van derden (zoals Facebook).
  • Offline interacties met ons: onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via klantendienst van Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens.
  • Uw interactie met online gerichte inhoud: (zoals advertenties) die door Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens, of door dienstverleners namens Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

A. Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

  • Persoonlijke contactinformatie: met inbegrip van alle informatie die Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres en telefoonnummer);
  • Demografische informatie: waaronder uw leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete producten, hobby’s, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl;
  • Inhoud die door de consument is gegenereerd: waaronder inhoud (zoals foto’s, video’s en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens site.

B. Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars (Google Analytics), promotionele partners (Google Adwords), openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

  • Persoonlijke contactinformatie;
  • Alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

4. Google Analytics & Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (dit is een “session” cookie) of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een “permanent” cookie). Cookies laten toe het gebruik van een website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring die hierover meer uitleg geeft.

5. Persoonsgegevens van kinderen

Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden. Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens kan evenwel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming.

6. Bewaren van gegevens

Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze Website louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld het opgeven van uw gegevens in het contactformulier of de opgegeven gegevens bij de aanvraag van een offerte, etc.). De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.

Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoons-gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

7. Links naar andere websites

Verschillende pagina’s van onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze websites. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld.

8. Toegang en rechtzetting

U hebt het recht om kosteloos informatie en/of toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen (zie artikel 11). Als Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

9. Wijzigingen

Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Website Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen.

10. Meer informatie

Meer informatie over de privacywetgeving in België vindt u op de website van de Belgische privacycommissie: http://www.privacycommission.be.

11. Contact opnemen

Neem contact met ons op indien er nog vragen of opmerkingen zijn over deze Privacyverklaring.
Telefoon: 089/30.37.68 of 0476/39.92.80
Brief: Schrijnwerkerij Gebroeders Liebens, De Vroente 16, 3600 Genk
Mail: Neem contact via ons contactformulier.